Hiển thị một kết quả duy nhất

2.500.000.000
2.370.000.000